52 Stoebe passerinoides - Branle blanc - ASTERACEE - Endémique fleuri


© François DUBAN 2017